Visit Homepage
Gå til indhold

Affaldshåndtering

Bylunden er tilmeldt Herlev kommunes affaldsordning(link).
For at kunne håndtere affaldet miljømæssigt mest korrekt, har vi opsat 11 containere, som gør det muligt at sortere affaldet. Containerne er placeret i et overdækket affaldsskur ved parkeringspladsen. Flere detaljer om de forskellige containere ses under billedet.

Tømning:

Hvornår det forskellige affald helt præcist bliver afhentet næste gang, kan findes i Herlev kommunes affladsplan(link). Her finder man en komplet oversigt over alle Bylundens containere og deres næste tømningsdato.
containereNummeret

Containere:

(opdateret med 2016 afhentningsdage)
  1. Pap – Tømmes ugentligt (onsdage)
  2. Plast – Tømmes ugentligt (mandage)
  3. Metal – Tømmes ugentligt (torsdage)
  4. 2 x Haveaffald – Tømmes efter behov
  5. Glas – Tømmes hver anden uge (fredage)
  6. Papir – Tømmes hver anden uge (tirsdage)
  7. Dagrenovation – Tømmes ugentligt (mandage)
  8. Dagrenovation – Tømmes ugentligt (mandage)
  9. Dagrenovation – Tømmes ugentligt (mandage)
  10. Dagrenovation – Tømmes ugentligt (mandage)

Generelle regler:

Det er vigtigt, at alle Bylundens beboere overholder punkt 7.2 i vedtægterne;

7.2. Det er ikke tilladt at henstille affald ved siden af containerne. Er containerne fyldte, skal man selv køre på genbrugspladsen. Såfremt containerne til husholdningsaffald er fyldte, må man ikke smide affaldet i de andre containere, men afvente tømning. Grundejerforeningen kan blive pålagt en bøde, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.

Desuden skal enhver beboer være opmærksom på, at Bylunden råder over hele fire containere til dagrenovation. Det er uacceptabelt at man giver en af disse containere top på, hvis der er plads i en af de øvrige tre containere. Konsekvenserne er, at vi risikerer at affaldet flyver ud af containerne og/eller at vi får besøg af rotter og andre skadedyr.

Storskrald:

Pt. er der ingen fungerende storskraldsordning, men det kan hurtigt tilmeldes, hvis beboerne mener der er et behov – f.eks. i forbindelse med afhentning af juletræer og andre oplagte tidspunkter.

I stedet henvises til Genbrugsstationen på Marielundvej 49, 2730 Herlev. Det tager kun max. 5 minutters kørsel at komme dertil.