Visit Homepage
Gå til indhold

Snerydning

Grundejerforeningen Bylunden har indgået en aftale med Snevagten A/S om snerydning og glatførebekæmpelse af Bylundens fællesarealer/torvet, parkeringspladsen samt fortovene ud mod J.E.Pitznersvej og ud mod Herlev Hovedgade.
Væsentlige punkter fra aftalen kan ses nedenfor.

Pris

For sæson 2017-18 har Grundejerforeningen Bylunden valgt at tegne en fastprisaftale på 17.000 DKK excl. moms

Betalingen sker månedsvis i 12 måneder pr. sæson med kr. 1416,66 med første betaling fra aftale indgåelsesdato.
Betalingen omfatter sæsonen der omfatter perioden som anført i § 2.
Alle priser er ekskl. moms men inkl. alle følgeomkostninger som salt, weekendtillæg m.m.
Dog fakturerer Snevagten A/S 1,4 % af alt det samlede faktureret i miljøafgift.

Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse jvf. nedenstående kort.

Kortet er udarbejdet som beskrivelse af arealer omfattet af aftalen.
Veje til rydning maskinelt markeret med rød.
Arealer til rydning manuelt er markeret med gult.

Aftalen

 

Snevagten garanterer:

  • At salt kan leveres i hele sæsonen.
  • At løsning af en opgave er påbegyndt senest 24 timer efter kontraktunderskrift.
  • At der fremsendes kvittering med dato for udført arbejde til oplyst e-mail efter hvert udkald.
  • At opgaver forsøges løst så sent på natten som muligt for at sikre størst mulig effekt af saltning og snerydning op ad dagen.
  • At der er døgnberedskab både pr. telefon og e-mail.
  • Døgnberedskab på App
  • At den valgte maskine ved ekstraudkald under normale omstændigheder kan være fremme indenfor 60 min.
  • At der kan tilbydes løsninger indenfor vinterberedskab i hele Danmark.

Prisgaranti

Snevagten tilbyder prisgaranti på sine ydelser. For at prisgarantien kan blive udløst, skal Kunden fremsende
officiel dokumentation.
Dokumentationen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og
cvr.nr., samt tilbud på opgaven.
Prisgarantien gælder kun i forhold til sammenlignelige produkter.
Når Kunden har fremsendt officiel dokumentation fra en anden leverandør, vil Snevagten matche prisen.
Kunden vil modtage en ny kontrakt med opdaterede priser.
Snevagten forbeholder sig ret til at afvise prisgaranti ved direkte prisdumping fra en konkurrent – herunder
hvis prisen er mere end 50 % lavere end den af Snevagten fremsendte pris.
Prisgarantien kan maksimalt udløses én gang pr. sæson.

Tilfredshedsgaranti

Kunden har ret til at få krediteret arbejde udført af Snevagten, hvis Kunden ikke er tilfreds og dette skyldes,
at Snevagten ikke har udført arbejdet i overensstemmelse med kontrakten eller gældende standarder i
branchen.