Visit Homepage
Gå til indhold

Ansvarsområder

Formand

 • Overordnet koordinering af arbejdsopgaver
 • Besvare henvendelser fra potentielle købere eller andre interesserede der henvender sig via sitet/mail
 • Håndtering af eventuelle konflikter mellem naboerne – være mægler mellem parterne
 • Kontakt til kommunen
 • Kontakt til øvrige beboere på J.E. Pitznersvej

Budget & Økonomi (Kasserer)

 • Ansvar for budget og regnskab
  • Ansvar for udarbejdelse af budget
  • Kontakt til pengeinstitutter
  • Kontakt til revisor
  • Bilagsadministration
  • Dokumentere anvendt regnskabspraksis
  • Fremlægge budget og regnskab til Generalforsamling
 • Ansvar for kontingent
  • Styre kontingent
  • Ajourføre beboerliste
  • Ajourføre foreningens gebyrstruktur
  • Sørge for at alle beboere informeres ved ændring af kontingentsats eller gebyrstruktur
 • Sikre at nye beboere får oprettet betalingsaftale og dermed får betalt kontingent
 • Ansvar for forberedelse til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
  • Indkalde til møder
  • Udsende dagsorden
  • Sørge for at mødemateriale er i orden
  • Sørge for (booking af) mødelokation og udstyr

Parkeringsareal & Snerydning

 • Ansvar for at parkeringsarealet altid er fuldt funktionsdygtigt
 • Ansvar for vedligehold af parkeringsarealet, herunder at kloakkerne ikke er tilstoppede
 • Ansvar for at parkeringsarealet lever op til husordenen – eksempelvis hvis det besluttes, at hver husstand skal have privat parkeringsplads
 • Ansvarlig for snerydning på parkeringsarealet samt på torvet
 • Ansvarlig for skiltning ved parkeringsarealet

 

Husorden & Naboskab

 • Ansvarlig for oprettelse af Husorden
 • Ansvarlig for at få opdateret og ajourført Husordenen efter bestyrelsesmøder eller Generalforsamlinger, hvor indholdet i Husordenen måtte blive revideret
 • Ansvarlig for at sprede Husordenens budskab og dermed skabe de bedste rammer for et godt naboskab

 

Udeareal og Legeplads

 • Ansvarlig for vedligeholdelse af udearealet, hvilket inkluderer:
  • Rensning af fliserne på torvet, samt udskiftning af ødelagte fliser
  • Klipning af fælles græsplæner på begge sider af støjmuren
  • Lugning og klipning af beplantning langs hegn, herunder også hegn ud mod J.E. Pitznersvej
  • Klipning af sølvregn der vokser på støjmuren
  • Sørge for at grusstierne holdes plane og farbare
  • Faldgrus fra legepladsen holdes inden for gummikanten
 • Ansvarlig for rensning og vedligeholdelse af rør/kloaksystem
  • Sørge for årlig rensning af diverse rør ved alle 20 ejendomme samt Bylundens fælles rør
 • Ansvarlig for at Bylundens fælles belysning virker efter hensigten, herunder både lamper ved torvet samt ved container- og cykelskurene
 • Ansvarlig for legepladsen og dens udstyr, herunder;
  • Vedligeholdelse af legeudstyr
  • Indkøb af nyt legeudstyr

 

Affaldshåndtering & Storskrald

 • Ansvarlig for at affaldscontainerne tømmes regelmæssigt af kommunen
  • I tilfælde af at containerne ikke tømmes som planlagt, er det den ansvarliges pligt at få det løst snarest muligt med kommunen
 • Ansvarlig for at Bylunden har den påkrævede mængde affaldscontainere og tilstrækkelig mulighed for affaldssortering
 • Ansvar for at Bylundens containerskur holdes rent og ryddeligt
 • Ansvarlig for storskraldsordning

 

Webmaster og Facebook admin:

 • Hjemmesideansvarlig
  • Ansvarlig for at sitet har den fornødne og påkrævede funktionalitet
  • Ansvar for at sitet har en så høj oppetid som muligt
  • Ansvar for at korrekturlæse nyheder og hjælpe beboere med at få deres nyheder og andet relevant materiale uploadet til sitet
  • Ansvar for at nyheder på sitet har et pænt layout og ikke indeholder stødende materiale
 • Facebookansvarlig
  • Ansvar for at der på facebook bliver reklameret for nyheder der er oprettet på sitet
  • Ansvarlig for at holde foreningens facebookside opdateret
  • Moderator på facebooksiden – ansvar for at den gode tone bevares i Facebook gruppen

 

Internet & TV

 • Ansvarlig for en fælles Internet og TV løsning til Grundejerforeningen
 • I tilfælde af generelle problemer med Internet/TV signal, er man ansvarlig for at problemet bliver løst for hele foreningen

 

Fælles udstyr og redskaber

 • Ansvarlig for opbygning og vedligeholdelse af et fælles redskabsskur
 • Ansvarlig for erhvervelse af fælles udstyr og redskaber
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af fælles udstyr og redskaber
 • Ansvarlig for at der udarbejdes en god plan/proces for hvordan beboerne kan låne udstyr og redskaber, samt sikre at denne følges

 

Fest & Events

 • Ansvarlig for planlægning og eksekvering af arrangementer og fester i Grundejerforeningen, herunder eksempelvis;
  • Sommerfest
  • Julefest / Julefrokost
  • Fastelavn (Slå katten af tønden)
  • Fælles vejfest med J.E. Pitznersvej
 • Ansvarlig for at opretholde festlige årlige traditioner