Visit Homepage
Gå til indhold

Formandens beretning 2016

Posted in Generalforsamling

Velkommen til første Generalforsamling i Grundejerforeningen Bylunden efter stiftende Generalforsamling i foråret sidste år.
Det er dejligt at se jer alle, og vigtigt for vores Grundejerforening at I deltager, da det er den bedste måde hvorpå vi kan udøve demokratiet.

Der er sket meget i år, og bestyrelsen har mange budskaber at få fremført til denne Generalforsamling, så derfor vil denne beretning være lidt længere end normalt.

Indledning

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg allerede inden den stiftende Generalforsamling var fast besluttet på, at jeg ville være en del af bestyrelsen i Grundejerforeningen. For her havde jeg mulighed for at være med til at forme Bylunden og få opbygget gode rammer og et stærkt fællesskab til glæde for mine omgivelser og – ikke mindst – mine børn. Skal man opbygge noget godt, så skal man være med hvor beslutningerne tages. Endvidere var dét, at være med i bestyrelsen, en glimrende mulighed for at få lært mine nye naboer at kende og få opbygget gode relationer og nabonetværk.

Heldigvis var jeg ikke den eneste der tænkte sådan, og til den stiftende Generalforsamling var der prompte 5 hænder i vejret, da der blev spurgt om hvem der gerne ville være en del af bestyrelsen. Stærkt!
Det skulle hurtigt vise sig, at det var en stærk sammensætning der havde meldt sig. Alle i bestyrelsen viste sig at være kompetente, initiativrige, ambitiøse og – vigtigst af alt – nogle flinke mennesker. Selvom jeg er meget tilfreds med det hold der blev stablet på benene, er mit klare indtryk dog, at uanset hvem af vores naboer der ellers havde meldt sig til en bestyrelsespost, så ville vi have endt med en stærk bestyrelse. For vi er virkelig et fint lille naboskab med en masse rare mennesker, som alle har skruet hovedet godt på.
Det tegner godt for Bylundens fremtid og udvikling.

Bestyrelsen, bestående af Rasmus, Dirch, Laila, Hooman og undertegnede, blev konstitueret og undertegnede blev enstemmigt valgt til formand. Laila blev enstemmigt valgt til kasserer. Der var enighed om, at opgaver i bestyrelsen skulle fordeles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne, men at der alt andet lige ville være en del mere at se til som formand og kasserer her i opstartsfasen. Som udgangspunkt skulle der ikke hyres en administrator, men der kunne være behov for at revidere beslutningen, hvis arbejdsmængden viste sig for stor for primært formanden og kassereren.
Dette viste sig aldrig at blive et problem, da hele bestyrelsen har arbejdet godt sammen, og bestyrelsesmedlemmerne har løftet opgaverne i fællesskab og har taget arbejdshandskerne på når det har været påkrævet.

Det blev besluttet at bestyrelsen ville afholde møde ca. en gang om måneden her i opstartsfasen. Derefter vil bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang i kvartalet. Vi har dog til dags dato allerede afholdt 8 bestyrelsesmøder. Dvs. stort set ét møde om måneden, og der har været nok at tage fat i.

Hooman nåede at deltage i tre bestyrelsesmøder, men besluttede derefter at udtræde af bestyrelsen, da arbejdsmængden og ansvaret i bestyrelsen var for overvældende efter at han endnu engang blev velsignet med et barn. Tak for tjansen i opstartsfasen til Hooman, og der er selvfølgelig altid plads til et comeback når der igen er tid og overskud.

Det var dog ikke et stort problem at finde en afløser, da både Jens Kristian og Jinping efter en Facebook rundspørge meldte sig som frivillig hjælper – dette indtil i dag, hvor der skal findes en reel afløser for Hooman i bestyrelsen. Jens Kristian blev udvalgt og har fundet rigtig godt ind i teamet, og opstiller nu også til posten som nyt bestyrelsesmedlem. Mange tak til Jens Kristian for at springe til, og tak til Jinping for også at stille sig til rådighed.
I stedet for at komme ind i bestyrelsen, valgte Jinping at melde sig til revisorfor Grundejerforeningen, og har dermed haft til ansvar at godkende årsregnskab. Mange tak Jinping.
Det er virkelig dejligt at folk melder sig på banen når der er behov, og vil yde en hånd for fællesskabet. Alternativet er, at vi bruger alle kontingentpengene til ekstern administration og revision – det kommer ingen af os til gavn, og vi vil langt hellere bruge så mange penge som muligt på at forskønne og forbedre Bylunden, eller have en opsparing til akutte problemer eller større projekter.

Økonomi

Grundejerforeningen Bylunden præsterede i 2015 at opnå et pænt overskud på over 32.000 kroner, hvilket vores kasserer Laila vil præsentere og uddybe senere.

Dette overskud ville ikke være muligt, hvis ikke vi i fællesskab havde løftet de fleste opgaver og pligter, da vi netop har sparet på at hyre eksterne administratorer og revisorer. Overskuddet giver mulighed for at vi i 2016 kan arbejde på nogle af bestyrelsens ønsker. Helt konkret er planen et fælles redskabsskur, hvilket jeg kommer nærmere ind på senere.

Året der gik

Efter at de fleste af os flyttede ind i juli sidste år, viste det sig hurtigt, at vi i Bylunden er bredt repræsenteret når vi kigger på folks nationale baggrunde. Dette kan give en masse spændende dynamik i fællesskabet og forhåbentlig nogle gode kulturelle oplevelser. Dette så vi bl.a. til vores ”mød-dine-naboer” sommerfest arrangement i slutningen af august, hvor der var masser af spændende retter på menuen, og en masse interessante historier at få fortalt om folks baggrunde. Dette skal helt sikkert udforskes mere til kommende arrangementer og hyggeaftener.
Dog ved vi af erfaring, at de store forskelle i folks kulturelle baggrund potentielt også kan give nogle udfordringer i et fællesskab, da vi er opvoksede under forskellige normer og regler og måske har forskellige opfattelser af hvordan man begår sig i et fællesskab.
Derfor besluttede vi i bestyrelsen ret hurtigt, at det ville være en fordel hurtigt at få udarbejdet nogle fælles rammer for Grundejerforeningen i form af en fælles Facebook gruppe og en hjemmeside til generel information, samt at få udarbejdet en fælles husorden. Bestyrelsen vurderede, at det ville være nyttigt med en husorden, som vil bidrage til at sikre en fælles enighed om, hvilken adfærd der kan sikre et godt naboskab i et tætbebygget område som Bylunden.
Vi kan i bestyrelsen selvfølgelig ikke diktere hvordan hver enkelt husstand skal leve deres liv. Men med husordenen prøver vi på at danne nogle fælles rammer og retningslinjer, som sørger for at opretholde en gensidig respekt for hinanden og omgivelserne. Bestyrelsen appellerer derfor alle Bylundens beboere til at respektere husordenen, og informere naboerne, hvis man i en periode ikke kan leve op til den. Husordenen er ikke officielt godkendt, og derfor skal vi senere til denne Generalforsamling stemme om at få den godkendt.

Efter at være flyttet ind i Bylunden lå det også hurtigt klart for mig, at Bylunden – med meget få undtagelser – består udelukkende af småbørnsfamilier. Dette på godt og ondt.
Der er potentiale til at vores børn kan vokse op i super rammer og få en rigtig god barndom. Der er også risiko for at det kan gå hen og blive en plage for alle dem, som ikke lige synes at børneskrål fra andres børn 24/7 samt at de render ind og ud af hinandens private områder, er alletiders.
Derfor vil jeg allerede nu gerne opfordre til, at vi i Bylunden får opbygget et miljø, hvor det som voksen og/eller forælder er tilladt i venlig og pædagogisk tone at fortælle børn (inkl. andres) når de gør noget forkert eller overtræder nogle grænser. Endvidere håber jeg inderligt, at vi får et så godt fællesskab op at køre, at vi forældre uden at tøve kan henvende os til hinanden og fortælle hvad der ligger os på sinde. F.eks. hvis man ikke har det godt med at de øvrige 10 børn låner ens barns helt nye cykel mens man ikke er hjemme. Der skal selvfølgelig være plads til at vi alle har forskellige regler og grænser for vores børn, og vigtigst af alt, så skal disse forskelligheder respekteres.

En anden ting, som også hurtigt blev tydeligt for mig, er at vi – selvfølgelig – er meget forskelligt repræsenteret i Bylunden rent socialt. Nogle vil meget gerne deltage aktivt i et fællesskab, mens andre hellere vil være lidt for sig selv. Dette kan der være mange årsager til, og det kan selvfølgelig også for den enkelte – alt efter hvad der ellers sker i ens liv – svinge i perioder om man har lyst til at engagere sig i fællesskabet eller ej. Men uanset hvad, så skal der i Bylunden være plads til alle.
Jeg håber dog på at vi får skabt et så godt fællesskab, at hver beboer/familie har lyst til at deltage og bidrage når der er arrangementer, fælles arbejdsdage, diskussioner på Facebook, mv. For det er når der opstår et venskabeligt bånd mellem os mennesker, at vi har lyst til at yde en lille ekstra indsats for hinanden og for fællesskabet og at naboskabet dermed blomstrer.

Dette kan i særdeleshed komme til udtryk ved generel oprydning og pleje i og af fællesområderne. Har man et venskab og en respekt for sine naboer, føler man uden tvivl en større forpligtelse til at opretholde ro og orden og holde området i god stand.
Bestyrelsen mener ikke der vil være behov for at hyre en havemand endnu, men det vil sikkert komme på tale til næste år, hvor beplantningen er vokset sig større. Derimod opfordrer vi alle til at tage et fælles ansvar og rydde op på fællesarealer også – eksempelvis:

  • hvis man fejer foran sin hoveddør, så må man også meget gerne feje fællesarealet foran sit hus, eller måske endda feje parkeringspladsen hvis der ingen biler er parkeret.
  • hvis man ser affald ligge i buskene, må man meget gerne smide det i affaldscontainerne

Hvis der er nogen der har mere overskud og lyst end andre, så åbner bestyrelsen op for enten at der frivilligt påtages ekstra tjanser for fællesskabet eller at man mod betaling (reduceret kontingent) påtager sig en forpligtende tjans for et år af gangen – dette kunne eksempelvis være at klippe fællesarealets græsplæne, hæk, rense fliser, luge ukrudt, mv. Meld jer hvis I er interesserede i en pligt.
Alternativt planlægges der et par fælles arbejdsdage i Grundejerforeningen, hvor vi kan ordne fællesarealerne – f.eks. luge ukrudt i alle fællesarealerne bede, klippe hække, mv.

Generelt set er vi dog ret gode til at holde orden i Bylunden, og bortset fra at vi stadig har store problemer med at benytte alle fire affaldscontainere til dagrenovation, så ser der ret pænt ud i Bylunden.
Men lad os nu prøve at blive bedre til IKKE at overfylde containerne. Pap skal presses inden det kommes i papcontaineren, og der må IKKE komme top på containerne til dagrenovation. Dette af flere årsager:

  • Affaldet flyver ud af containerne og flyder rundt om parkeringspladsen. Det skal frivillige (herunder undertegnede) så jævnligt gå rundt og rydde op
  • Det kan tiltrække skadedyr, såsom rotter, som vi bestemt ikke ønsker at se i Bylunden

Er containerne overfyldte, så må man enten køre det på genbrugspladsen eller opbevare det privat til containerne er tømte. Ellers kan vi ende med at containerne ikke tømmes, eller at vi får en ekstra regning – som betales af fællesskabet.

Noget som har været en stor succes i denne henseende, er at benytte Facebook hvis man har brugbare ting, som man gerne vil give væk eller sælge billigt til naboerne. Det har fungeret rigtig godt, og mange ejendele har skiftet ejermand ad den vej.

Facebook gruppen var også én af de første tiltag at Bestyrelsen fik sat i værk, og den har allerede vist sig meget værdifuld. Det er utrolig let at dele information via Facebook, eller indbyde naboerne til en spontan hyggeaften eller lignende. Alle er dog ikke oprettet på Facebook, og derudover er Facebook ikke det ideelle sted at opbevare blivende information eller præsentere andet information end korte beskeder.
Derfor er der oprettet en hjemmeside for Bylunden, som skal fungere som _stedet_ hvor man søger information, inden man hiver fat i bestyrelsen. Der er både privat information som f.eks. kontaktinformation, som kun er tilgængelig hvis man logger ind med sin bruger, der er oprettet per husstand. Derudover er der offentlig information, som måske kan have interesse fra mulige købere af en af ejendommene engang i fremtiden.
Vi vil gerne opfordre alle beboere til at gøre sig fortrolige med hjemmesiden og benytte denne som første kanal til information. Her kan man også få et overblik hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har af ansvarsområder, og dermed kontakte den rette hvis man har brug for dette.
Savner du noget på hjemmesiden? Så kontakt undertegnede, som er webmaster og gerne vil gøre hvad jeg kan for at opfylde alle beboeres behov.

Bestyrelsen har haft massere af se til i løbet af 2015. De fleste af opgaverne har været spændende, dog har der også været et par mindre spændende opgaver. Især nabostridigheder håber vi i bestyrelsen fremadrettet kan blive holdt på et minimum – og det er kun noget de enkelte beboere kan sørge for at minimere. Vi bor tæt, og dermed skal man forvente og respektere at der nogen gange vil være larm fra naboen – omvendt må man også respektere sine naboer, ved at begrænse generende adfærd så meget som muligt.

 

Bestyrelsens arbejde startede med at vi skulle have styr på overdragelsen af udearealerne.
Der blev bestilt to nye containere, da kun to containere til dagrenovation slet ikke var tilstrækkeligt. Desuden blev der opsat containere til grønt affald.
Derudover fik vi forhandlet at vi skulle have beplantning op af alle støjvægge, og at vi gerne ville have cykelskure i stedet for 6 træer ved støjvæggen. Vi er meget tilfredse med cykelskurene og appellerer også her til at man får så meget ud af pladsen ved at parkere cykler og især cykelvogne og klapvogne så tæt som muligt – i øvrigt opfordrer vi til at klapvogne og barnevogne så vidt muligt opbevares privat.

Rasmus fik indhentet tilbud omkring snerydning, dog en uge for sent, hvilket gjorde at flere beboere måtte ud i weekenden hvor den første sne faldt, og få ryddet parkeringspladsen. Tak for en super indsats til dem som var med til dette.
Vi fik derefter hyret FMT A/S til at tage sig af tjansen, og det har de udført knap så tilfredsstillende. Dette skyldes primært, at der har været flere tilfælde af mangelfuld rydning på fortove (både Pitznersvej og Herlev Hovedgade) og at saltningen ofte virker til at være overdrevet, hvilket har gjort at det ender med at blive en ret dyr post i 2016 regnskabet. Snerydningsordningen afmeldes derfor, og bestyrelsen finder en anden løsning til den kommende vinter.

Der har været snak om private parkeringspladser, men indtil videre har bestyrelsen valgt ikke at lave private parkeringspladser, da det vil føre til at parkeringspladserne ikke bliver fuldt udnyttet.
Det er forholdsvist sjældent at alle parkeringspladser er optagede, og i så tilfælde er det nemt at parkere på J.E. Pitznersvej. Skulle behovet ændre sig, så tages forslaget op igen i bestyrelsen.

Vi har haft forhandlinger med TDC og kontakt til andre fibernet udbydere. Dog uden det store held, og vi må indtil videre nøjes med den dyre TDC (nu kaldt Yousee) løsning. Medmindre man kan nøjes med kun at have en internetopkobling og så håndtere eventuelt TV via nettet. I så tilfælde er Gigabit er mulighed, og der er muligvis andre internet udbydere at vælge imellem.

Vi har fået tegnet forsikring med TopDanmark, som indeholder både arbejdsskade-, ansvars- og netbanksforsikring. Dermed er vi på den sikre side hvis nogen skulle komme galt afsted på Bylundens areal, eller hvis vores konto skulle blive plyndret.

Vi har fået sat husnumre og forbudsskilt mod færdsel og parkering for uvedkommende op.

Vi har formået at orkestrere en fælles opkrævning af ejendomsskat. Bestemt ikke er sjov tjans at få som bestyrelse, men desværre en øvelse vi må igennem igen efter sommerferien, hvor andet halvårs ejendomsskat skal indkræves. Dette skulle være sidste gang det vil ske på denne måde, da det fra 2017 vil blive indkrævet af kommunen direkte til hver husstand.
Dog skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle for at være så hurtige til at betale denne ekstra regning med så kort varsel. Generelt set er vi gode til det økonomiske her i Bylunden, da alle også har betalt kontingent. Mange tak for at minimere behovet for at skulle lege bussemand og skulle opkræve penge.

Vi har endvidere fået afholdt de første par arrangementer i Grundejerforeningen. Som tidligere nævnt, havde vi et meget succesfuldt ”mød-dine-naboer” sommerarrangement på torvet, og derudover fik vi afholdt et rigtig hyggelig julearrangement, hvor vi endda fik fornemt besøg af julemanden. Kun 4 husstande var ikke repræsenteret til julefesten – det er virkelig en flot tilslutning, og jeg håber at denne interesse for fællesskabet fortsætter fremadrettet. I hvert fald er det planen at netop en sommerfest og en julefest vil være fast arrangement hvert år (forhåbentlig dog med en quiz, hvor man ikke skal være supernørd for at kunne svare rigtig på spørgsmålene).

Udover disse faste arrangementer er der selvfølgelig frit spil for at beboerne kan arrangere andre arrangementer, som f.eks. fastelavnsfest, grillfester, mv. Tag endelig fat i den festansvarlige i bestyrelsen, hvis der er brug for hjælp med et arrangement.

Alt i alt har bestyrelsen opnået rigtig meget det første år, og ovenstående liste af aktiviteter er ikke udtømmende, da der ikke er nævnt noget om de mere administrative aktiviteter såsom at oprette bankkonto, oprette CVR nummer, registrering af domæne, korrespondance med Muff-byg og meget meget mere…

Året der kommer

I den næste bestyrelsesperiode skal vi selvfølgelig starte med at få uddelt ansvarsområder og så ellers arbejde videre med det den nuværende bestyrelse allerede har sat i gang, samt starte nye projekter op.

Der vil meget snart blive opsat blomsterkasser til afspærring af torvet for indkørende biler. Bestyrelsen anmoder om, jf. husordenen, at man ikke kører med biler ind på torvet, medmindre man skal flytte meget store/tunge ting ind eller ud fra ens ejendom. Dvs. at det ikke er hensigten at man skal køre op på torvet når man skal afsætte indkøbsposer. Dette bl.a. for at gøre det sikkert for børnene at lege på torvet, og omvendt er det så heller ikke meningen at børn skal opholde sig og lege på parkeringspladsen.
Blomsterkasserne vil være forholdsvis lette at flytte for udrykningskøretøjer, ved ind- og udflytning, osv.

Vi vil få etableret strømudtag ved skurene ved parkeringspladsen, således at man kan arbejde med sin bil ved parkeringspladsen i stedet for at køre op på torvet. F.eks. hvis man vil støvsuge sin bil.

Der har været snak om eventuel belysning ved stierne bag husene. Eventuelt med bevægelsessensorer, så det kan afholde skumle typer i at luske bage husene. Det kan i samme moment være, at vi skal genoverveje om vi vil have etableret fælles naboalarm. Behovet for belysning og naboalarm er noget vi vil vurdere løbene.

Der skal tages hånd om graffitien på støjvæggen ud mod Herlev Hovedgade. Vi undersøger netop nu mulighederne for at kunne sætte noget reklame op og dække for graffitien. Der er dog stor sandsynlighed for at vi ikke får godkendelse til dette, og så må vi se på alternativer – eventuelt at male graffitien over, men bedre forslag modtages meget gerne.

Vi skal have undersøgt mulighederne for fælles eftersyn og rensning af kloaker og andre generelle vedligeholdelsesopgaver, som med fordel kan ordnes fælles – så sikrer vi at alle får det gjort, og at vi får den bedste pris per husstand. En lignende fælles serviceaftale kan måske laves for gasfyrene.

Der vil muligvis blive sat en trampolin op i sommerperioden, da Ivan har en trampolin han gerne vil låne ud til fællesskabet. Dette vil selvfølgelig være på forsøgsniveau, og hvis nogle føler sig meget irriteret over den eventuelle medfølgende larm, så er det med at få det meldt ud og vi vil løse det. Men helt at undgå larm fra legende børn kan vi nok ikke opnå i Bylunden, og det er vel heller ikke det vi ønsker?

Den indtil videre planlagte helt store opgave i dette år, og den første store investering i Bylunden, er et nyt fælles redskabsskur. Det er planen at det store træ ved parkeringspladsen skal fældes, da det ser ud til at være sygt og har tabt mange store grene i løbet af vinteren. Derefter vil vi etablere et redskabsskur, hvor fælles redskaber og værktøj skal placeres – eksempelvis græsslåmaskine, hækkeklipper, stige, kost og skovl, eventuelt slagboremaskine, mv.
Hvis nogle af beboerne har redskaber de gerne vil donere til fællesskabet, så er det selvfølgelig meget glædeligt, og hvis nogle beboere har noget brugbart de gerne vil sælge til grundejerforeningen til en god pris, så finder vi nok også ud af det.
Hvis vi kan lave et redskabsskur der er stort nok til det, så vil vi prøve også at få plads til et arbejdsbord, hvor man kan reparere cykler, mv.

Nye legeredskaber, såsom gyngestativ, kan være det efterfølgende store projekt for grundejerforeningen, men der er nok ikke økonomi til det i 2016, hvis der er opbakning til redskabsskuret, da det vil være en tung udgift.

Der vil være 1. års eftersyn til sommer, og i Bestyrelsen tænker vi, at det vil være fornuftigt at organisere en fælles front mod CASA Nord og Muff-byg, så vi står stærkere og kan sikre, at de ikke løber om hjørnerne med os.

Sidst, men ikke mindst, skal der undersøges muligheder for løsninger omkring opsætning af vindhegn mellem haverne og opsætning af markiser. Det skal gøres efter en fælles plan for hele Bylunden i henhold til Husordenen og Lokalplanen.
Generelt set er det vigtigt, at ingen udfører større udvendige ændringer af husene eller haverne, uden at rådføre sig og få en godkendelse hos bestyrelsen. Dette er selvfølgelig for at kunne opretholde en ensartethed i bebyggelsen, og på den måde bevare attraktivitet i at købe eller eje et hus i Bylunden.

Ellers er det op til den nye bestyrelse at bestemme hvad midlerne skal bruges til, og bestyrelsen er selvfølgelig altid åben over for gode forslag.
Men hvis man virkelig vil have indflydelse, så er det med at melde sig til bestyrelsen.

 

Tak

Til slut vil jeg gerne takke især den nuværende bestyrelse for at sikre at vi er kommet rigtig godt fra start i Bylunden. Så tak til Laila, Rasmus, Dirch, Hooman og Jens Kristian for den store indsats.
Derudover tak til Jinping for at tage sig af revisorposten.

Og så selvfølgelig tak til alle Bylundens beboere, som er med til at gøre – i hvert fald fra mit synspunkt – Bylunden til et dejligt sted at bo.

Vær den første, der kommenterer...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.