Visit Homepage
Gå til indhold

Generalforsamling Bylunden d. 7/4 – 2022

Posted in Referater, and Ukategoriseret

Tilstede: Annika, Bekim, Pernille, Hannibal, Martin, Zaynab, Victor, Robert, Jimmi, Bjarke og Maria

Referent: Maria

Valg af dirigent: Bekim

  1. Formandens beretning

Bjarke fortæller om det seneste år i Bylunden.

Der spørges ind til lade standere og processen i dette. Bestyrelsen fortæller at det har været svært at indhente tilbud og finde den bedste løsning. Der er ikke fundet en holdbar løsning, men arbejdes videre med det.

  1. Godkendelse af beretningen

Beretningen godkendes

  1. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 og godkendelse heraf.

Regnskabet fremlægges og godkendes.

  1. Behandling af budget 2022 og fastsættelse af kontingent
  2. Bjarke gennemgår budget for 2022. Budgettet godkendes.

Han fortæller om planer for havemand. Bestyrelsen har indhentet diverse tilbud og umiddelbart lander vi på OK Nygaard.

Det besluttes at fastholde nuværende kontingent.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – valg for 2 år

Mette stopper som kasser

Bjarke – genopstiller ikke

Maria – genopstiller ikke

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der er ingen der melder sig. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer.

  1. Valg af suppleant

Allan – genopstiller ikke

Der er ingen der melder sig. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

  1. Valg af revisor

Der er ingen der melder sig. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Bjarke vil gerne stille op som revisor, når han går ud af bestyrelsen. Alternativt bliver der brugt penge på en revisor fra budgettet.

  1. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nye forslag.

Der er et spørgsmål om der er tilslutningspligt til gas.

Der snakkes om rottebekæmpelse. Vi må ikke lægge rottegift, men kun bruge fælder. Bestyrelsen opfordrer til at man melder rotter til kommunen. De kommer og sætter fælder op. Kommunen har været ude flere gange og mener at rotterne kommer fra de omkringliggende huse og ikke direkte fra Bylunden.

Der spørges ind til overdækket terrasse og markiser. Bestyrelsen fortæller at der er krav om et ensartet udtryk i forhold til markiser. Overdækket terrasse er ikke tilladt i Bylunden.

Vær den første, der kommenterer...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.