Visit Homepage
Gå til indhold

Referat af Generalforsamling 2019

Posted in Generalforsamling, and Referater

Referat fra Generalforsamlingen: Referat af Generalforsamling 2019 (626 downloads )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Formandens beretning


Indledning

Velkommen til årets Generalforsamling, som står i fællesskabets og Bylundens tegn.

Igen i år er vi godt repræsenteret, og det glæder mig, at stort set alle i Bylunden tager Grundejerforeningen og naboskabet seriøst og deltager til disse møder. Et bredt fremmøde sikrer de bedste resultater og gode diskussioner omkring Bylundens fremtid.

Årets Generalforsamling er den 5. i alt i Bylunden, hvis man tæller den stiftende Generalforsamling med, som vi afholdt i foråret 2015 inden alle beboerne flyttede ind.
Dengang var der selvsagt heller ikke mange indkomne forslag og andre emner på dagsordenen, end dem som er standarden jævnfør vedtægterne. Men det er også de vigtigste punkter, og omhandler gennemgang og godkendelse af årsregnskab og budget, samt det vigtigste punkt af alle til en Generalforsamling – valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Det er nemlig ikke her til GF at vi skal diskutere alle emner og definere hvad hele Grundejerforeningens budget skal bruges til. Hvis man gerne vil have en aktiv rolle i dette, bør man stille op til bestyrelsen, så man kan være en del af alle beslutningerne. I bestyrelsen forsøger vi at sætte rammerne og definere retningen for et godt naboskab og fællesskab, og vi bestemmer kort og godt hvad budgettet skal bruges til – medmindre der er tale om ekstraordinære udgifter på over 75.000 DKK, som SKAL være vedtaget på en Generalforsamling.
Den nuværende bestyrelse forsøger dog at inddrage hele Bylunden i beslutningerne omkring mindre udgifter også. Vi tror på, at det giver de bedste beslutninger.

Jeg vil igen i år opfordre alle her til at prøve at sidde aktivt i en bestyrelse, og være med til at sætte dagsordenen og være en udførende del af en foreningens udvikling.

I bestyrelsen har vi det ret godt sammen, og vi mødes cirka hver til hver anden måned, hvor vi forsøger at holde møderne i en produktiv og hyggelig ånd.

Så tænk over om I ikke kunne tænke jer at være en del af bestyrelsen, og på den måde gøre en forskel for jeres familie, naboer og hele Bylunden. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hver og én her i Bylunden kunne være et rigtig godt aktiv i bestyrelsen, og være med til at gøre Bylunden til et bedre sted.

Igen i år er jeg blevet bedt om at holde en lidt kortere tale, da jeg de alle de forgangne år har brugt lidt rigeligt med tid. Men jeg har også haft så meget på hjerte. Det har jeg stadig, men vil alligevel begrænse mig i år.

Året der gik

Ved sidste års Generalforsamling sagde vi pænt farvel og tak til Robeena for hendes gode indsats i bestyrelsen, og velkommen til både Mina som nyt bestyrelsesmedlem og til Anders som ny suppleant. De har begge gjort det super godt.
Da Laila flyttede ud i september sidste år, erstattedes Lailas bestyrelsespost af Anders, og Lailas kassererrolle blev overtaget af Annemette.
Et kæmpe stort tak skal lyde til Laila for hendes store indsats og bidrag til Bylundens udvikling siden den helt spæde start i Bylunden. Laila har således været med i bestyrelsen lige fra starten, og har i alle årene varetaget rollen som kasserer. Stort tak!

Bestyrelsen har denne gang dermed bestået af Jens Kristian, Annemette, Mina, Anders (til dels Laila) og undertegnede.

Af større resultater og initiativer startet af bestyrelsen dette år, vil jeg gerne fremhæve følgende:

 • El-tilslutning til redskabsskuret og skurene ud mod J. E. Pitznersvej.
 • Beplantning af støjvægge og vanding heraf.
 • Opførelse af nyt hegn ind mod nr. 57.
 • Der blev igen i år afholdt flere rigtig gode fester, herunder fastelavnsfest (tak til Fastelavnsudvalget, som er Maria, Anna, Pia og Annika), julefest samt endnu en rigtig god sommerfest.
  Stort tak til alle arrangørerne og medhjælpere på dagene!
 • Igen i år vil jeg gerne fremhæve den gode indsats til fælles arbejdsdage, hvor langt de fleste husstande deltog aktivt. Vi fortsætter efter samme princip denne sommer. Der har tidligere været talt om, at hvis det skulle vise sig, at nogle husstande undgår at deltage til fælles arbejdsdage, vil der (formentlig) blive initieret nogle tiltag der tilgodeser de husstande der deltager (økonomisk). Det lader dog ikke til at være et problem her i Bylunden, hvilket er dejligt.
 • Indkøb af fodboldmål og hockeymål, som har været til stor glæde for både børn og voksne.
 • Indkøb af værktøj til redskabsskuret

Til det sidste punkt er jeg selvfølgelig nødsaget til at knytte en ekstra kommentar.
For selvom det har været en succes med fælles værktøj i redskabsskuret, her især græsslåmaskinen, som er brugt flittigt, har det også givet en del ærgrelse. Vi har jo, som alle nok ved, haft indbrud i skuret to gange.
Den første gang var allerede den første nat efter indkøb af værktøj. Siden da har al praksis omkring redskabsskuret været rigtig god, og det er derfor møg ærgerligt, at der igen her for en måneds tid siden var et indbrud, hvor låsen var brudt op.

Bestyrelsen drøfter for øjeblikket, hvad vi skal gøre ved det. Vi mener, at vi enten skal gøre noget ekstra ud af tyverisikringen – med alarm, lyssensor, etc.  – og/eller vi kan købe en bedre forsikring, som erstatter den slags tyveri uden selvrisiko. Det vil blive diskuteret yderligere i den nye bestyrelse.

Øvrige punkter

I 2018 sagde vi farvel til vores havemand. Han holdt desværre kun én sæson, men var måske nok også et dårligt match for Bylunden. Vi har i bestyrelsen endnu ikke besluttet os for, om vi skal have en ny havemand. Men hvis nogen kender en god kandidat, så sig endelig til.
Ellers ser vi gerne, at nogen af opgaverne varetages internt, og selvfølgelig giver betaling i form af nedsat kontingent.

Havemanden var ikke den eneste vi sagde farvel til i 2018. Som sagt flyttede Laila (og familie) ud i september, og vi vil gerne sige tak for alt og ønske Laila og familien held og lykke i deres nye hjem.
Med det samme vil jeg gerne sige pænt velkommen til Pernille og Hannibal (og alle børnene), som ser ud til at være faldet rigtig godt til.

Som de fleste nok ved, at der formentlig flere hussalg på vej i 2019, og dermed flere vi skal sige farvel til, men på den lyse side også flere vi skal sige velkommen til.
Jeg håber, at vi fortsat kan være rigtig gode til at byde nye velkomne til, og inddrage dem fuldt ud i fællesskabet. Der skal kun en lille investering fra os alle for at få nye ind i fællesskabet, og det kan give så meget igen.

Fællesskabet opretholdes og forstærkes dels gennem sociale arrangementer, som jeg fortsat mener vi skal prioritere højt næste år, samt ved gensidig respekt for hinanden og for fællesskabet.

Angående det sidste, altså den gensidige respekt, vil jeg faktisk gerne repetere mere eller mindre hvad jeg præcis sagde sidste år til Generalforsamlingen.
Sommeren var nemlig fænomenal god sidste år, med 3 måneders uafbrudt sol, hvilket virkelig var dejligt for alle vores legeglade børn og festglade voksne.
Men for at vi alle kan trives, vil jeg bede alle om at respektere følgende:

Tænk over at høj snak / larm i forhaven ud mod torvet i nattetimerne kan være meget forstyrrende for naboer og genboer, der her om sommeren måske endda gerne vil have åbne vinduer. Lyden forstærkes nærmest på torvet. Derfor henstilles der til følgende:

 • Begræns larm i de sene aftentimer og natten
 • Ryk fra forhaven om til baghaven
 • Sid ikke altid ved den samme husstand, men skift lidt rundt, så det ikke er de samme naboer der udsættes for den støj der måtte komme – også selvom støjen forsøges dæmpet
 • Fester til langt ud på natten på hverdage er ikke optimalt, da ikke alle har ferie de samme uger
 • Leg på torvet, legepladsen og boldbanen er super.
 • Leg på eller omkring parkeringspladsen er no-go.
 • Der skal ryddes op efter leg på både legepladsen, boldbanen og torvet
 • Ikke overfyld containerne, men meld til den affaldsansvarlige, når en container er fyldt
 • Respekter reglerne for redskabsskuret og efterlad værktøj, redskaber, stole og andet udstyr på samme plads og samme stand, som da du tog det – og husk at lås skuret hver gang du forlader det.
 • Respekter reglerne omkring parkering, og bed dine gæster om at parkere på J.E. Pitznersvej.
 • Respekter reglerne omkring kørsel på torvet – det er IKKE tilladt, medmindre man skal flytte eller har indkøbt meget store og uhandy møbler.

Økonomi

Igen i år har vi en sund økonomi, og har et lille overskud. Dette vil Annemette præsentere og uddybe senere.

Vi har en god kassebeholdning i Bylunden, og har derfor råd til nye tiltag, fester og/eller udstyr eller andet legetøj.
Hvis I har nogen gode idéer, så bare kom med dem J

Året der kommer

Der er ikke planlagt de helt store revolutionerende tiltag i det nye år.

Vi vil stadig gerne bruge en god del af budgettet på sociale arrangementer, og udover de traditionelle fester er vi åbne overfor flere sociale tiltag.

Vi skal have lavet hegnet ind mod nr. 57 færdigt, hvilket indebærer den sidste finish og så en god omgang maling.

Vi skal igen have gjort lidt ved legepladsen, og her tænkes der på at blive indkøbt 1-2 store legetøjsbokse, hvor alt legetøj nemt kan opbevares.

Vi skal have indkøbt nye blomstertønder og nye blomster, så man bliver lidt gladere når man kommer ind i Bylunden.

Og så det næste lidt større projekt vil være, at få lagt granitskærver ovenpå ukrudtsduge ved hegnene ud mod J.E. Pitznersvej og parkingspladsen. Dvs. at de nuværende ret ynkelige beplantninger der er tilbage, skal graves op og det hele erstattes af noget der forhåbentlig holder ukrudtet væk de næste mange år.

Alt dette forventes udført til arbejdsdagene, som allerede nu forhåbentlig ligger i alle jeres kalendere.

Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for indsatsen i dette år.
Så stort tak til Laila, Annemette, Jens Kristian, Mina og Anders for den gode indsats.

Desuden endnu engang tak til Jinping for at udføre revisorarbejdet.

Og så selvfølgelig et stort tak til alle jer – Bylunden beboere – som hver især, på hver jeres måde, er med til at gøre Bylunden til et dejligt sted at bo.

Vær den første, der kommenterer...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.