Visit Homepage
Gå til indhold

Referat af Generalforsamling 2020

Posted in Generalforsamling, and Referater

Referat generalforsamling 4/8-2020

 1. Valg af dirigent
  • Christian Pantung fra 53A er valgt som dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
  • 1 min stilhed for vores nu afdøde formand Laus.
  • Året har været præget af corona, vi har stået sammen & taget hensyn til hinanden på fællesarealerne.
  • Bestyrelsen vælges, derefter konstituerer bestyrelsen en formand & kasser på næste bestyrelsesmøde.
  • Bylunden er varslet affaldssortering fra 1/10-20, der kommer en spand til hver husstand samt grønne poser til sortering. Til Bylunden kommer en 400L container der skal placeres i affaldsskuret (flaskecontainer placeres evt. på siden af affaldsskuret) (se forslag 2)
 3. Godkendelse af beretningen
  • Beretningen er godkendt.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2019 og godkendelse heraf
  • Gennemgang af regnskab, se vedhæftet regnskab for 2019, regnskab godkendt.
 5. Behandling af budget 2020 og fastsættelse af kontingent.
  • Gennemgang af budget 2020, se vedhæftet budget, kontingent fastholdes på nuværende niveau, alle stemmer for.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – valg for 2 år.
  • Mina, Maria, Daniel, Bjarke er blevet valgt ind, Anders sidder i forvejen i bestyrelsen.
 7. Valg af suppleant
  • Kim bliver valgt ind som 1. suppleant, Robeena som 2. suppleant.
 8. Valg af revisor – valg for 1 år
  • Bestyrelsen forslår Jinping, Jinping ønsker fortsat at påtage sig opgaven som revisor.
 9. Indkomne forslag
  • Forslag 1: alle stemmer imod
  • Forslag 2: Drøftes på næste bestyrelsesmøde
  • Forslag 3: Husorden afsnit 5.4 ændres således det er tilladt af benytte bålfad under Ø80 Cm, Jf. retningslinjer fra brandmyndighederne.
  • Alle stemmer for havemand med budget på 25000 årligt, snerydningsaftalen genforhandles samtidig, bestyrelsen færdiggøre ny aftale med havemand.
  • Forslag 5: Kontingent nedsættelse, alle stemmer imod, da vi ønsker, at benytte en havemand til pasning af udeområder.

Bestyrelsens beretning

Vær den første, der kommenterer...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.