Visit Homepage
Gå til indhold

Referat af Generalforsamling 2021

Posted in Generalforsamling, and Referater

​Referat generalforsamling mandag d. 14/6 2021

Tilstede: Dirch, Anne, Mette, Annika, Pernille, Hannibal, Chris, Allan, Hanife, Jinping, Farnoosh, Bjarke, Mina og Maria.

Robert, Kim og Daniel kommer senere – Daniel når ikke med til afstemningerne.

Referat: Maria

Bjarke byder velkommen

Formandens beretning er godkendt

Fremlæggelse af årsregnskab: Regnskabet er endnu ikke godkendt, fordi det ikke er færdigt. Bestyrelsen har manglet bilag, som har været sendt til tidligere bestyrelsesmedlemmers private mails. Disse bilag har den nuværende bestyrelse måtte indhente og få tilknyttet den fælles bestyrelsesmail. Processen har taget lang tid.

Mina gennemgår budgettet for 2021. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på pladsen, når regnskabet er færdigt. Der indkaldes med 3 ugers varsel.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår samme kontingent. Samme beløb for kontingent vedtages.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kim vælges som bestyrelsesmedlem

Pernille vælges som bestyrelsesmedlem

Jimmi vælges som bestyrelsesmedlem

Mette og Andreas vil gerne tage kassereposten uden at komme til bestyrelsesmøderne.

Allan vælges som suppleant

Anne vælges som revisor.

Indkomne forslag:

Mette og Annika præsenterer deres forslag om fast underlag på legepladsen.

Der er ikke flertal for forslaget. 4 stemmer for – 11 imod.

Der er dog enighed om at der er et problem med sten i forhold til det æstetik og i forhold til sten på gulvene i husene omkring legepladsen. Bestyrelsen arbejder videre med løsninger for problemet med sten og kommer med eventuelle forslag til den ekstraordinære generalforsamling.

Evt.

Mette spørger til hvor mange gange havemanden kommer i Bylunden.

Robert spørger til kravet om vedligehold af græsareal ude ved Herlev Hovedgade.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 29/9 -2021

Tilstede: Anne, Andreas, Pernille, Chris, Allan, Jinping, Bjarke og Maria.

Regnskab godkendt.

Vær den første, der kommenterer...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.